Z głębokim smutkiem…

Z głębokim smutkiem…

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

                                                                  W. Szymborska

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej wieloletniej koleżanki,

przyjaciółki, seniorki

Zofii

                                                                która na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

                                                                                                                                                                                                                                                                             Społeczność Dziennego Domu Pobytu