Tygodniowy łamacz głowy 12

Tygodniowy łamacz głowy 12

Drodzy Seniorzy przed Wami kolejne zadania!

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1

Połącz wydarzenia z historii Polski z datami:

I rozbiór Polski                                                      1830

chrzest Polski                                                         1410

wybranie Karola Wojtyły na papieża                     2004

wprowadzenie stanu wojennego                            1980

wybuch powstania listopadowego                         1918

uchwalenie Konstytucji 3 maja                              1978

wstąpienie Polski do Unii Europejskiej                 1791

odzyskanie niepodległości                                     1944

powstanie NSZZ „Solidarność”                               966

wybuch powstania warszawskiego                        1772

bitwa pod Grunwaldem                                          1981

 

Zadanie 2

Dopisz do ważnych postaci historycznych kraje, z których pochodziły:

Winston Churchill –  ……………………………………………….

Ronald Reagan –       ………………………………………………..

Mahatma Gandhi –   ……………………………………………….

Adolf Hitler –             ……………………………………………….

Fidel Castro –             ……………………………………………….

Józef Stalin –              ………………………………………………

Napoleon Bonaparte – ……………………………………………

Mao Zedong –             ………………………………………………

 

Zadanie 3

Który fragment został wycięty z oryginalnego wzoru?:

 

 

Z odpowiedzią należy dzwonić pod nr 517 979 852 do piątku 23 kwietnia od 8.00 do 12.00.