Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. powołano Radę Seniorów, a wyboru radnych dokonano w dniu 18 października 2012r. Była to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w kraju.

Dziś nyscy seniorzy stawiani są za wzór do naśladowania, a rada skupia osoby reprezentujące różne środowiska – od związku emerytów i rencistów począwszy, poprzez Uniwersytet III Wieku, po organizacje i stowarzyszenia zrzeszające seniorów. Nasz Dzienny Dom Pobytu jest najliczniej reprezentowany w Radzie.

Rada Seniorów ma za zadanie m.in. wspieranie aktywności osób starszych, doradzanie władzom samorządowym, podejmowanie tematów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Skład II kadencji Rady Seniorów:

Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2016-2020 w dniu 25 października 2016r. wybrano 23 radnych:

 1. Bajorek Danuta – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
 2. Bargieła Danuta
 3. Biała-Cebula Maria
 4. Czepil Elżbieta
 5. Duda Krystyna
 6. Dudek Henryk
 7. Hanasz Teresa
 8. Jedynak Antoni
 9. Klockowska Maria
 10. Kogut Władysław
 11. Korbus Elżbieta
 12. Łabędzka Danuta
 13. Marszałkowski Jerzy
 14. Merkel Henryk
 15. Mikrut Czesław
 16. Piekarska Franciszka
 17. Politańska Franciszka
 18. Robiński Jerzy
 19. Rogowski Ryszard – Przewodniczący Rady
 20. Sajan Teresa
 21. Stadnik Janina
 22. Tchorowska Janina
 23. Zdanowicz Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
 

Dyżury radnych:

– w środy od 12.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta ul. Kolejowa 15, pokój 236

– w czwartki od 12.00 do 14.00 w Dziennym Domu Pobytu, ul. Bohaterów Warszawy 28.