Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r. powołano Radę Seniorów, a wyboru radnych dokonano w dniu 18 października 2012r. Była to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w kraju.

Dziś nyscy seniorzy stawiani są za wzór do naśladowania, a rada skupia osoby reprezentujące różne środowiska – od związku emerytów i rencistów począwszy, poprzez Uniwersytet III Wieku, po organizacje i stowarzyszenia zrzeszające seniorów. Nasz Dzienny Dom Pobytu jest najliczniej reprezentowany w Radzie.

Rada Seniorów ma za zadanie m.in. wspieranie aktywności osób starszych, doradzanie władzom samorządowym, podejmowanie tematów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Skład III kadencji Rady Seniorów:

Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2020-2024 w dniu 28 września 2020r. wybrano 23 Radnych Seniorów:

1) Bajorek Danuta
2) Bargieła Danuta
3) Bułka Roman
4) Chałas Jadwiga
5) Czepil Elżbieta
6) Czyszczoń Zbigniew
7) Duda Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
8) Kłakowicz Irena – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
9) Kołodziejczyk Zygmunt
10) Korbus Elżbieta
11) Kozubek Ewa
12) Łużny Mieczysław –Przewodniczący Rady Seniorów
13) Marszałkowski Jerzy
14) Merkel Henryk
15) Mikrut Czesław
16) Robiński Jerzy
17) Sajan Teresa
18) Soloch Bronisława
19) Sosulska Irena
20) Stadnik Janina
21) Struś Urszula Barbara
22) Tchorowska Janina
23) Zdanowicz Tadeusz