Program „Mama 4+”

Program „Mama 4+”

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wprowadza nowy Program „Mama 4+”. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia.

Świadczenie przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli osoba wnioskująca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS – wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeśli osoba nie pobiera emerytury lub renty, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2019 r. wysokość świadczenia będzie wynosić: 1 100,00 zł brutto, tj. 933,60 zł netto.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI >>>