Jerzy Kozarzewski, ps. „Konrad” (1913-1996) – poeta i żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, więzień KL Auschwitz Birkenau i KL Mauthausen, działacz społeczny, twórca Ogniska Muzycznego w Nysie. Urodził się w 1913 roku na Lubelszczyźnie, w rodzinie spokrewnionej z Cyprianem Kamilem Norwidem. Dzieciństwo spędził w Piotrkowie Trybunalskim.

Na rok 1933 przypadają jego pierwsze próby literackie. W 1939 roku rozpoczyna działalność konspiracyjną w krakowskim Związku Jaszczurczym, a następnie wstępuje do Narodowych Sił Zbrojnych. Karierę zawodową zaczynał w zakładach zbrojeniowych w Stalowej Woli. W czasie II wojny światowej dostał się do niemieckiej niewoli i trafił do obozu w Mauthausen.

Po wyzwoleniu przez armię amerykańską w roku 1945 wrócił do Polski, gdzie ponownie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jeszcze w tym samym roku został aresztowany i 6 sierpnia 1946 r. po pokazowym procesie otrzymał wyrok skazujący na podwójną karę śmierci. Efektem determinacji żony Magdaleny Kozarzewskiej i wstawiennictwu Juliana Tuwima była zamiana kary śmierci na 10 lat więzienia.

Do Nysy przybył 1 listopada 1955 r., obciążony infamią polityczną i pozbawiony praw obywatelskich. W nowym domu czekały na niego matka, żona i córka. O ich przeniesieniu przesądził nakaz pracy, którym Magdalenę Kozarzewską przysłano na dwa lata w 1951 r. Związała się z Nysą na zawsze. Ponad 40 lat była ordynatorem i konsultantem oddziału dziecięcego. 

Jerzy Kozarzewski nie mógł otrzymać pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom i zainteresowaniom. Ówczesne władze wyraziły zgodę na objęcie posady księgowego w szpitalu miejskim. Próba działalności w szkolnym komitecie rodzicielskim szybko została ukrócona, ale ujawniła jego zainteresowania literackie, plastyczne i muzyczne. Zaskakującym pokłosiem tego stała się propozycja Urzędu Miasta skierowana latem 1957 r. do Jerzego Kozarzewskiego, by podjął się zorganizowania od podstaw Ogniska Muzycznego. Zadanie było trudne: remont budynku przy ul. Marcinkowskiego, wyszukanie instrumentów, znalezienie nauczycieli, wyłowienie uzdolnionych muzycznie dzieci. Praca ta pochłonęła go bez reszty. Uzyskał zgodę na rezygnację pracy w szpitalu i został dyrektorem nowej placówki, przy której w latach 1959-1962 powstało dodatkowo przedszkole muzyczno-plastyczne.

Kolejnym zadaniem Kozarzewskiego stało się przygotowanie dokumentacji na adaptację zabytkowego kolegium św. Anny przy Rynku Solnym  na Szkołę Muzyczną. Podjął zaoczne studia,  przygotowując się do objęcia stanowiska dyrektora tej tworzącej się placówki. 1 lutego 1962 decyzją władz miasta Jerzy Kozarzewski został zdjęty ze stanowiska i przeniesiony do pracy w inwestycjach miejskich. W ten sposób zakończyła się jedyna praca, która po wyjściu z więzienia dawała mu poczucie spełnienia w działaniach społecznych i obywatelskich.

Przez całe życie towarzyszyła mu poezja, którą nazywał „notowaniem chwili”.  Wiersz ocalił go przed stalinowskim katem. Jednak dopiero u progu osiemdziesiątego roku życia Jerzy Kozarzewski zadebiutował publicznie jako poeta. Tomiki wierszy „Dar codzienności” (1992) i poetycki przewodnik po Nysie – „Ślady z kamieni” (1994) uczyniły go poetą przybranej, lecz ukochanej małej Ojczyzny. „Późne żniwo” (2000, 2001) - pośmiertne wydania całości spuścizny dopełniają wizerunku tego niezwykłego człowieka, obywatela i artysty. Szkoła Muzyczna w Nysie jest ważnym ogniwem pamięci o Jerzym Kozarzewskim.

Z okazji 80 rocznicy urodzin Jerzy Kozarzewski został uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Otrzymał też honorową odznakę Zasłużony dla Ziemi Nyskiej. Zmarł w Warszawie 1 lutego 1996 r. Został pochowany w grobowcu  rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim. Z inicjatywy Fundacji Nasza Nysa, Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015r. rok 2016 ogłoszono rokiem Wandy Pawlik i Jerzego Kozarzewskiego. W ramach obchodów m.in. zrealizowano dwa filmy dokumentalne o nyskich poetach, a także wydano audiobooki z liryką poety.

Miasto Nysa i jego mieszkańcy pamiętają o poecie w sposób szczególny. Niepubliczna Szkoła Podstawowa uczyniła go swoim patronem, podobnie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego imię nosi jedna z ulic miasta. Z okazji rocznic odbywają się spotkania z Jego poezją - w Bibliotece Miejskiej i Nyskim Domu Kultury. Nauczyciele nyskich szkół na lekcjach przybliżają młodzieży sylwetkę poety.

 

KALENDARIUM

1913

 • 21 października urodził się w Trawnikach Lubelskich, wychowywała Go matka, ojciec zmarł w czasie I Wojny Światowej.
 • po ukończeniu gimnazjum studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

1933

 • podejmuje pracę zawodową w Warszawie i pierwsze próby poetyckie, m.in. "tabajowe pieśni", wiersze miłosne

1939

 • wrzesień dostał się do niewoli sowieckiej, ucieka z transportu,
 • listopad wstępuje do konspiracyjnego Związku Jaszczurczego w Krakowie, nosi pseudonim Konrad

1943

 • zawarł związek małżeński z Magdaleną Bojanowską, studentką podziemnego Uniwersytetu w Warszawie

1944

 • październik "z łapanki" wraz z żoną dostaje się do obozu przejściowego w Pruszkowie (żona z powodu zaawansowanej ciąży opuszcza obóz), a stamtąd do Oświęcimia, a po pewnym czasie do Mauthausen. W czasie pobytu w obozie otrzymał od żony dwa listy, w tym ten, w którym żona przekazała wiadomość o narodzinach córki

1945

 • wrzesień wraca do kraju, odszukuje żonę i córkę, podejmuje pracę w Ministerstwie Przemysłu, wraca także do działalności podziemnej
 • 31 października aresztowany, oskarżony o zdradę i szpiegostwo (pokazowy proces, nazwany w prasie "Drogą Konrada")

1946

 • 6 sierpnia otrzymuje podwójny wyrok śmierci. Z uzasadnienia wyroku: "sąd stwierdza, że oskarżony działał bez żadnej korzyści osobistej, z czystych pobudek ideowych" (pięcioro współoskarżonych otrzymało również wyrok śmierci).
 • walka żony o jego życie, wstawiennictwo Juliana Tuwima (poruszonego wierszem J. Kozarzewskiego "Egzekucja") u prezydenta Bolesława Bieruta 31 sierpnia ułaskawienie, zamiana wyroku śmierci na dziesięć lat ciężkiego więzienia (także dla współoskarżonych)

1951

 • Pani Magdalena Kozarzewska otrzymała dwuletni nakaz pracy, zobowiązujący ją do objęcia stanowiska lekarza oddziału dziecięcego w szpitalu w Nysie

1955

 • listopad po odbyciu całej kary Jerzy Kozarzewski przyjeżdża do Nysy, gdzie po dojściu do zdrowia podjął pracę ekonomisty.

1957

 • p. Kozarzewski "utworzył" Społeczne Ognisko Muzyczne w Nysie i został jego pierwszym dyrektorem. Pisze "do szuflady" - swój dorobek poetycki z lat młodzieńczych i więziennych tak skutecznie ukrył (ze względu na bezpieczeństwo swojej rodziny), że do końca swoich dni nie mógł go odnaleźć

1960

 • Jego wiersz " Opolska wiosna" znalazł się wśród dziesięciu najlepszych, które zostały zaprezentowane publiczności podczas poetyckiego konkursu na I Festiwalu Artystycznym Ziem Zachodnich i Północnych

1992

 • staraniem przyjaciół wydał debiutancki tomik "Dar codzienności" w nakładzie 600 egzemplarzy. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i honorową odznakę "Zasłużony dla Ziemi Nyskiej"

1994

 • Muzeum w Nysie wydało tomik "Ślady z kamieni"

1996

 • 1 lutego zmarł, pochowany na Powązkach w Warszawie

1997

 • podczas popowodziowych porządków w domu poety syn odnalazł pudło zawierające maszynopisy i rękopisy

1999

 • uratowane utwory ukazały się w zbiorze " Późne żniwo" wydane nakładem rodziny 10 bibliofilskich egzemplarzach

2001

 • Urząd Miejski w Nysie sfinansował wydanie II tomiku "Późne żniwo", w wyborze Kazimierza Kowalskiego z posłowiem Michała Głowińskiego

2002

 • 27 kwietnia z okazji 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nysie sali koncertowej nadano imię Jerzego Kozarzewskiego.
 • Znana aktorka i poetka urodzona w Nysie - Marta Klubowicz przygotowała spektakl pt. "Ocalił mnie wiersz"
 • 21 października Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nysie przy ul. T. Kościuszki przyjęła imię poety
 • Jednej z ulic na osiedlu za stadionem " Polonia" nadano imię Jerzego Kozarzewskiego

2004

 • 29 grudzień na wniosek Społecznego Komitetu, Rada Miejska nadała imię Jerzego Kozarzewskiego Dziennemu Domowi Pobytu w Nysie, w ramach którego od 2002r. działał Uniwersytet Trzeciego Wieku.

2006

 • 20 stycznia powstało Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które przyjęło imię Jerzego Kozarzewskiego.
 • 29 marca UTW został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego