Dzienny Dom Pobytu w Nysie jest profesjonalną placówką wsparcia dziennego pobytu dla osób starszych, jednostką samorządową Gminy Nysa. W 2019 roku przypada 35-lecie istnienia placówki.

Adres placówki: 48- 300 Nysa ul. Bohaterów Warszawy 28, telefon 77 4334977.

 

 

Zakres świadczonych usług

Dzienny Dom Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym, emerytom i rencistom w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej poprzez m.in:

  • umożliwienie pobytu i wypoczynku na terenie Domu;
  • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych;
  • uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej w zależności od potrzeb uczestników i możliwości Domu;
  • możliwość wykupienia obiadu.

Dzienny Dom Pobytu dla Pensjonariuszy czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 16.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt.

W celu skorzystania z usług Dziennego Domu Pobytu należy zgłosić się do placówki i wypełnić kwestionariusz osobowy. Pobyt w w/w domu jest nieodpłatny.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nysa do odwiedzania placówki i sprawdzenia, jakie warunki oferujemy naszym podopiecznym. To wspaniała alternatywa do spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich pasji i poznawania nowych ludzi oraz samych siebie. Mnogość prowadzonych zajęć nie pozwoli na nudę.

Dzięki nam jesień życia nabiera dodatkowych barw.