Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.

 

Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych w celu podniesienia efektywności oddziaływań pomocowych w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej.

Organizowane zajęcia są dostosowane do potrzeb seniorów. Korzystanie z placówki przywraca motywację do przebywania wśród innych ludzi i zachęca do aktywności.

W placówce wydawane są bezpłatnie ogólnopolskie Karty Seniora- edycja lokalna (tylko dla mieszkańców Gminy Nysa).

Usługi oferowane przez Dom są bezpłatne, wyjątek stanowi posiłek obiadowy. Koszt dwudaniowego posiłku wynosi 20,00 zł.

 

Adres placówki: 48- 300 Nysa ul. Bohaterów Warszawy 28,

 telefon 77 4334977, 517979852, 508281479

 

 

Dom funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku,
od godz. 7.00
do godz. 15.00.

W celu skorzystania z usług Dziennego Domu Pobytu należy zgłosić się do placówki i wypełnić kwestionariusz osobowy. Pobyt w w/w domu jest nieodpłatny.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nysa do odwiedzania placówki i sprawdzenia, jakie zajęcia oferujemy naszym podopiecznym. To wspaniała alternatywa do spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich pasji i poznawania nowych ludzi oraz samych siebie.

 

 

 

 

 

Program zajęć w Dziennym Domu Pobytu w Nysie

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 9.00

 

 

Poniedziałek:

 

1) Zajęcia manualne

2) Gimnastyka

3) Relaksacja

4) Spotkanie miłośników poezji

5) Ergoterapia, biblioterapia

 

Wtorek:

 

1) Zajęcia manualne

2) Spotkania kabaretu „ Uszczypliwe Wesołki ”

3) Treningi pamięci

4) Nordic valking

5) Arteterapia

 

Środa :

 

1) Zajęcia manualne

2)Gimnastyka

3) Relaksacja

4) Treningi pamięci

5) Estetoterapia

 

Czwartek :

 

1) Zajęcia manualne

2) Brydż

3) Relaksacja

4)  Treningi pamięci

5)  Kinezyterapia

 

Piątek:

 

1) Zajęcia manualne

2) Zajęcia taneczne

3) Zajęcia pt. „Śpiewać każdy może”

3) Relaksacja

4) Treningi pamięci

5) Socjoterapia

 

 

Ponadto w każdy:

Pierwszy czwartek miesiąca „Kawiarenka dla Seniora” – godz. 10.00

Drugi czwartek miesiąca „Klub Dżentelmena” - godz. 10.00

Trzeci czwartek miesiąca „Klub Kobiecy Krąg” - godz. 10.00

 

Wszystkie wydarzenia okolicznościowe, wykłady, zabawy, pikniki itp. odbywają się według odrębnego planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Domu.

 

 

 

Dzięki nam jesień życia nabiera dodatkowych barw.