Konkurs literacki!

Konkurs literacki!

Konkurs literacki

„Mój najpiękniejszy dzień w życiu”

 

 

Konkurs skierowany jest do Seniorów, którzy chcą podzielić się swoimi zachowanymi w pamięci wydarzeniami, zabawnymi sytuacjami lub chcą opisać niesamowity epizod z własnego życia. Każde takie wspomnienie zasługuje na utrwalenie.

 

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Dzienny Dom Pobytu w Nysie.
 2. Celem konkursu jet zachęcenie Seniorów do pisania oraz powrotu do najlepszych wspomnień.
 3. Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych Seniorów.
 4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej wiersz, opowiadanie, legendę, historię, nowelkę, których akcja nawiązuje do najpiękniejszego dnia w życiu.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć w 1 egzemplarzu (maksymalnie 5 stron format A4) na podanego maila ddp.nysa1@gmail.com lub dostarczyć do skrzynki pocztowej Dziennego Domu Pobytu w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 28 do 31 maja 2021r.
 6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę.
 7. Pierwsze trzy nadesłane prace zostaną opublikowane na naszej stronie.
 8. Wszystkie prace zostaną nagrodzone.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Dziennego Domu Pobytu w Nysie.
 10. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Administratorem Państwa danych jest Dzienny Dom Pobytu z siedzibą przy ulicy Bohaterów Warszawy 28, Nysa 48-300, tel. 77 4334977, reprezentowanym przez Kierownika.
 12. Osoby, które nie są uczestnikami Dziennego Domu Pobytu w Nysie proszone są o podpisanie załącznika (zgoda do upowszechniania wizerunku) i dostarczenie wraz z pracą konkursową.

zgoda