15 czerwca Światowy Dzień Praw Osób Starszych

15 czerwca Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych.

 

Celem tego Święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się ludzie starsi a są to: brak szacunku, pozbawianie godności, zaniedbywanie, wykorzystywanie, złe traktowanie. W Polsce 13% społeczeństwa to osoby starsze dlatego powinniśmy być uwrażliwieni na potrzeby ludzi w podeszłym wieku. Te osoby to często nasi najbliżsi dziadkowie, rodzice, sąsiedzi.

W tym szczególnym Dniu zastanówmy się czy pamiętamy o nich czy respektujemy ich prawa do lęku, poczucia bezradności, chęci bliskości, opieki, prawo do bycia zrozumianym czy służymy radą, pomocą kiedy jej potrzebują, kiedy bywają zagubieni tym bardziej, że co czwarta osoba po 80 roku życia w Polsce choruje na demencję.